Manchester, Wielka Brytania

Filologia hiszpańska

Spanish Studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: językowe
Kwalifikacje: BA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Bachelor of Arts (BA)
 
Strona www uczelni: www.mmu.ac.uk

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska – nauka o języku hiszpańskim, literaturze hiszpańskojęzycznej, dydaktyce języka hiszpańskiego oraz kulturze Hiszpanii. Dotyczy to również państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy jak i pomocniczy. Jest to także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności