państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Projektowanie graficzne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl
W programie studiów między innymi: Grafika edytorska (projektowanie publikacji), Grafika interaktywna, Identyfikacja wizualna, Ilustracja, Informacja wizualna

Specjalność Projektowanie Graficzne jest nastawiona na zapoznanie studentów z kompletnym procesem projektowym począwszy od znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej świadomego i prawidłowego operowania typografią, relacji obrazu i tekstu po kompleksowe procesy projektowe i sposoby jego planowania, które zakładają pracę badawczą, warsztatowa oraz finalną realizację zadań projektowych (indywidualnie oraz w zespołach). Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie projektanta oraz do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Studenci poznają programy komputerowe potrzebne w pracy grafika projektanta, są świadomi rozwoju technologicznego, wiedzą jak szacować koszty projektów, wiedzą jak przeprowadzić skuteczna analizę tematu pod kątem planowanej pracy projektowej. Nabyte umiejętności oraz wiedza pozwolą znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz na coraz dynamiczniej rozwijającym się rynku multimediów.

Szczegółowe informacje na temat specjalności "Projektowanie graficzne" znajdują się na stronie uczelni: http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/gry-i-grafika-interaktywna/projektowanie-graficzne-1
Polityka Prywatności