państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Nowoczesny marketing i handel

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl
W programie studiów między innymi: E-marketing, E-handel, Public relations, Wizerunek graficzny, Media

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów marketingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu handlu (zakupu i sprzedaży), w tym technik i form sprzedaży, komunikacji i negocjacji pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności handlowej. Zajęcia prowadzone przez praktyków umożliwią poznanie pracy specjalistów między innymi ds. marketingu, badań rynku, obsługi klienta, zakupów, sprzedaży, komunikacji, PR. Forma prowadzenia zajęć na specjalności to w większości wykłady interaktywne, warsztaty i treningi. Po studiach absolwent będzie potrafił samodzielnie przygotowywać media plany, występować publicznie oraz prowadzić lub nadzorować działalność handlową w zakresie zakupów i sprzedaży, w tym z wykorzystaniem e-narzędzi. Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie toku studiów pozwolą na skuteczne pozyskiwanie pracy w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych na stanowiskach związanych z marketingiem, sprzedażą, komunikacją marketingową, obsługą klienta, PR. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych czy PR, instytucjach publicznych (takich jak urzędy, szkoły, domy kultury), mediach. Absolwenci są przygotowani również do podjęcia pracy jako przedstawiciele handlowi. Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej, świadczącej usługi z szeroko rozumianego marketingu i handlu.

Szczegółowe informacje na temat specjalności "Nowoczesny marketing i handel" znajdują się na stronie uczelni: http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/modern-business---zarzadzanie-i-rachunkowosc/nowoczesny-marketing-i-handel

Dodatkowe informacje

Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Handel
Kupiec musi także, (...), badać handlowe interesy i szukać, i znaleźć, gdyż dowód na bystry umysł zawiera się w znajdywaniu, (...) Poszukiwać trzeba interesów zdatnych i odpowiednich do warunków miejsca i osoby, i twoich możliwości, i do interesów, które zręcznie można urzeczywistnić. I tacy osiągną świetną pozycję, nie jak ci liczni, którzy mają intelekt i rozum, lecz ten wzlata bez żadnej stałości.(...) nie należy badać w nieskończoność, ponieważ to szkodzi.
Autor: Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu
Marketing
Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo.
Autor: Clyde Fessler
Handel
Handel jest szkołą oszukaństwa.
Autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues, Uwagi i myśli
Polityka Prywatności