państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Psychoedukacja w terapii

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl

Interdyscyplinarny charakter zdrowia wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin – również psychologii. Psychoedukacja służy przekazywaniu wiedzy psychologicznej, której zastosowanie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka i społeczeństwa. Podnosząc świadomość w zakresie czynników sprzyjających i zagrażających szeroko rozumianemu zdrowiu – w jego aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym – promuje prozdrowotne zachowania i styl życia.

Szczególna rola psychoedukacji we współczesnym świecie wynika ze wzrostu różnego typu zagrożeń, podczas gdy wiedza okazuje się być najważniejszym zasobem sprzyjającym człowiekowi w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych . Tworzenie własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami to samodzielne poszukiwanie dróg samodoskonalenia i poznawania siebie.

Dodatkowe informacje

Psychoedukacja
Psychoedukacja – metoda kształcenia edukacji adresowana do ludzi, którzy żyją z zaburzeniami psychicznymi stanu zdrowia.
Polityka Prywatności