państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Naturoterapia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.gwsp.edu.pl
W programie studiów między innymi: Detoksykacja i suplementacja, Aromaterapia i terapia kwiatowa dr R. Bacha, Klawiterapia, Refleksoterapia, Apiterapia, Psychosomatyka, Terapia dźwiękiem, Terapia ruchem, Dietoterapia

Naturoterapia obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z dziedziny nauki o zdrowiu. Opiera się na założeniu, że ciało ma wrodzoną zdolność do leczenia się w odpowiednich warunkach. Badanie i terapia właściwe dla naturoterapii koncentrują się na stosowaniu technik diagnostycznych i szeregu terapii naturalnych wspierających leczenie, przywracających i utrzymujących zdrowie. Naturoterapia ma na celu przywrócić witalność poprzez wspieranie i stymulowanie własnych mechanizmów leczniczych organizmu. Zdrowie z perspektywy naturoterapii wiąże się ze zdolnością do utrzymania optymalnego porządku i funkcjonowania organizmu i jest wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Uzdrawiająca moc natury oraz mechanizmy tkwiące w organizmie każdej osoby stanowią rdzeniowe zasady, na których opiera się praktyka naturoterapii.

Celem naturoterapii jako specjalności kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej, praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami. Zatrudnienie będą mogli zdobyć także w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane, w firmach wytwarzających lub wykorzystujących, czy prowadzących badania nad produktami naturalnymi o właściwościach leczniczych. Możliwe też będzie prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat specjalności "Naturoterapia" znajdują się na stronie uczelni: http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-licencjackie/terapia-artystyczna/naturoterapia
Polityka Prywatności