Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalizacja dedykowana jest osobom, które w szczególności wiążą, bądź chcą wiązać swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji. Unikalny program studiów, prowadzony we współpracy i pod nadzorem Komendy Głównej Policji daje gwarancję, że realizowane treści pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę niezbędną do pełnienia służby w tej formacji.

Dodatkowe informacje

Policja
Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Policja
W tej robocie nie można się pomylić, bo giną ludzie.
Postać: Adam Zawada w serialu Kryminalni o pracy w policji.
Policja
Jeżeli złodziej nosi mundur, to policya powinna mu służyć pomocą w każdej chwili i zabrać do więzienia tych, co stawiają zajęciom jego jakieś przeszkody.
Autor: Jerome K. Jerome
Policja
Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności.
Autor: Milan Kundera
Polityka Prywatności