Dąbrowa Górnicza, Polska

Administracja w biznesie

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności Administracja w biznesie jest przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw z różnej branży, jego głównym zadaniem jest wspieranie procesów podejmowania decyzji zarządczych wymagających znajomości uwarunkowań prawnych z danego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności