Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Cyfryzacja w administracji

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia przygotowują do pełnienia funkcji urzędniczych (zatrudnienia na stanowisku pracownika administracyjno – biurowego), ale i kreują pracownika posiadającego umiejętność merytorycznego rozwiązywania problemów i podejmowania w tym zakresie decyzji. Najważniejszą zaletą podjętych studiów jest umiejętność korzystania przez studenta z systemów elektronicznego dostępu do usług publicznych. Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy teoretycznej z zakresu zasad funkcjonowania administracji, absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy we wszelkiego rodzaju jednostkach administracji publicznej.
Polityka Prywatności