Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność skierowana jest do kandydatów do wojska, żołnierzy zawodowych w służbie oraz pracowników wojska, a także pracowników agencji ochrony osób i mienia, administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się lub będą zajmować się szeroko rozumianą problematyką obronności państwa. Program kształcenia kładzie nacisk na militarne aspekty bezpieczeństwa oraz współpracę cywilno-wojskową w omawianym zakresie.

Dodatkowe informacje

Siły zbrojne
Siły zbrojne (inaczej: wojsko, armia) – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
Polityka Prywatności