Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Z uwagi na fakt, że zadania z tego zakresu realizują zarówno formacje mundurowe, jak również administracja publiczna i podmioty prywatne wiedza uzyskana przez studenta tej specjalności okaże się przydatna w wielu miejscach pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem wewnętrznym.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności