Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność zarządzanie w korporacjach międzynarodowych kierowana jest do osób zainteresowanych pracą na stanowiskach specjalistów i ekspertów w korporacjach transnarodowych. Studenci dzięki zajęciom poznają specyficzne uwarunkowania zarządzania zasobami korporacji międzynarodowych oraz metody i techniki działania w zróżnicowanych uwarunkowaniach rynków międzynarodowych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności