studialicencjackie.info
Dąbrowa Górnicza, Polska

Administracja celno-skarbowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia
Strona www uczelni: wsb.edu.pl

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności