Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Coaching w biznesie

I stopnia licencjackie
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania coachingu w obszarze doskonalenia kompetencji i wdrażania coachingowego stylu zarzadzania w organizacjach oraz podstawowe przygotowanie absolwentów do prowadzenia procesów business i life coachingu.
Polityka Prywatności