studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Administracja publiczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

SPECJALNOŚĆ DOFINANSOWANA Z EFS. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY.

W trakcie studiów m.in.:

  • będziesz swobodnie poruszać się w przepisach prawa administracyjnego
  • zrealizujesz działania w kontaktach biznesu z administracją publiczną
  • nauczysz się tworzyć profesjonalną dokumentację
  • będziesz potrafił wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji
  • dowiesz się, jak rozpoznać relacje instytucjonalne pomiędzy organami administracji publicznej.

Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich stanowiskach, jak:

  • pracownik administracji rządowej i samorządowej
  • pracownik firmy obsługi administracyjnej i prawnej
  • pracownik instytucji finansowej i kapitałowej
  • pracownik organizacji pożytku publicznego
  • pracownik kancelarii podatkowej

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.

Kontakt:

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
Tel.: (58) 522 75 00
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Polityka Prywatności