Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Służby specjalne i policyjne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Twoja wiedza i umiejętności:

  • rozwiązywanie problemów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, jego organów, urzędów i obywateli
  • funkcjonowanie służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym
  • rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych dotyczących m.in.: zadań służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, zadań organów ścigania i służb o charakterze prewencyjnym czy też ochrony informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje

Służby specjalne
Służby specjalne (ang. special services) – cywilne i wojskowe służby prowadzące działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
Polityka Prywatności