studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Kadry i płace

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

SPECJALNOŚĆ DOFINANSOWANA Z EFS. SPRAWDŻ SZCZEGÓŁY.

Twoja wiedza i umiejętności:

  • funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych
  • obsługa finansowa zagranicznych przedsiębiorstw
  • operacyjna obsługa funduszy inwestycyjnych
  • rozliczanie transakcji na papierach wartościowych
  • wyceny instrumentów finansowych

Praca dla Ciebie:

  • firmy prowadzące obsługę księgową i finansową przedsiębiorstw zagranicznych
  • polskie oddziały światowych firm
  • obsługa operacyjna funduszy inwestycyjnych
  • praca w instytucjach zbiorowego inwestowania

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

  • Kierunek finanse i rachunkowość objęty międzynarodową akredytacją IACBE

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Kontakt:

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
Tel.: (58) 522 75 00
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Polityka Prywatności