Wiedeń, Austria

Transkulturelle Kommunikation

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Kwalifikacje: BA
Bachelor of Arts, BA
6 Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.univie.ac.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności