Wiedeń, Austria

Biomedizin und Biotechnologie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: biologiczne
Kwalifikacje: BSc
Bachelor of Science, BSc
6 (2+4) Semester
180 ECTS
Strona www uczelni: www.vetmeduni.ac.at

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności