studialicencjackie.info

Archiwalne rankingi uczelni wg liczby studentów na studiach licencjackich
- stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet Warszawski 23838
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21863
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 18881
4 Uniwersytet Łódzki 17575
5 Uniwersytet Gdański 15534
6 Uniwersytet Wrocławski 14014
7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 12716
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 11286
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 11205
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 10374
Ranking województw wg liczby studentów na studiach licencjackich
1 Uniwersytet Wrocławski 14014
2 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 7979
3 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 5970
1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 11205
2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 4608
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 4374
1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 12716
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 4333
3 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1983
1 Uniwersytet Zielonogórski 4087
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1338
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 178
1 Uniwersytet Łódzki 17575
2 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 8692
3 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2271
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 18881
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 10374
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 8476
1 Uniwersytet Warszawski 23838
2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 7259
3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5030
1 Uniwersytet Opolski 4152
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 1626
3 Politechnika Opolska 1290
1 Uniwersytet Rzeszowski 7471
2 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2918
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2895
1 Uniwersytet w Białymstoku 7282
2 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1350
3 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 1214
1 Uniwersytet Gdański 15534
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 6102
3 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 1933
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 11286
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6264
3 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 3190
1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 7260
2 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 2065
3 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1003
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 7255
2 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1584
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 1318
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21863
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 6886
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 5174
1 Uniwersytet Szczeciński 8265
2 Politechnika Koszalińska 1782
3 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 1291
Polityka Prywatności