Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Administracja pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, szczególnie zaś nauk o prawie i administracji oraz w wiedzę z zakresu ekonomii. Absolwent znajdzie zatrudnienie w administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej, będzie również potrafił stosować zasady prawa w niepublicznych jednostkach.

Ocena programowa PKA

Data: 2007-09-20
Ocena: pozytywna
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.