Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Architektura wnętrz

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Architektura Wnętrz to kierunek, który łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania wnętrz z umiejętnościami pozwalającymi kompetentnie kształtować otoczenie człowieka. Plan studiów obejmuje przedmioty związane z kształtowaniem wrażliwości artystycznej studenta jak i zagadnieniami technicznymi. Praca architekta wnętrz polega na kompleksowym opracowaniu projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji poprzez realizację rozwiązania wnętrza. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz praktyki studenckie w zakresie inwentaryzacyjnym, projektowym oraz rysunkowo - malarskim, a także seminaria dotyczące projektowania wnętrz, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo - dydaktycznych. Studenci biorą udział w różnego rodzaju konkursach studenckich, warsztatach, wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz zajęciach koła naukowego.

KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ POWINIEN:

  • Interesować się sztuką,
  • Posiadać zmysł artystyczny,
  • Być wrażliwym na piękno przy odpowiednim wyczuciu stylu,
  • Posiadać rozwiniętą osobowość, która będzie przejawiać się w realizacjach przyszłych koncepcji projektowych.

STUDIA I STOPNIA

Podczas trwania nauki student zapozna się z podstawami dotyczącymi projektowania wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, zagadnieniami barwy i światła oraz nowościami rynku materiałów i wyposażenia wnętrz a także technikami i technologiami potrzebnymi w rozwiązaniach koncepcyjnych prac projektowych z dziedziny architektury wnętrz, a także w dalszej pracy architekta wnętrz. Wdroży się w świat, w którym może samodzielnie kreować i tworzyć. Studenci zapoznają się z teorią, ale także odbywają zajęcia praktyczne by w jak największym stopniu poznać tajniki sztuki projektowania.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz zdobywa umiejętności zawodowe w oparciu o wiedzę przyswojoną w trakcie nauczania, wrażliwość plastyczną, wyobraźnię oraz kreatywność.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „architektura wnętrz” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych (działalności artystycznej), system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.
Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura wnętrz
Architektura wnętrz – sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.
Architektura
Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.
Autor: Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć
Architektura
Lekarz może pogrzebać swoje błędy, architekt może jedynie doradzić klientowi by zasadził winorośl.
The physician can bury his mistakes, but the architect can only advise his clients to plant vines. (ang.)
Architektura
Architektura weneckiego kościoła Świętego Marka dorównuje w swej głupocie wszystkiemu, czego uczono i dopuszczano się pewno w jego murach.
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Polityka Prywatności