studialicencjackie.info
Katowice, Polska

Architektura wnętrz

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-08
inne oceny

Architektura Wnętrz to kierunek, który łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania wnętrz z umiejętnościami pozwalającymi kompetentnie kształtować otoczenie człowieka. Plan studiów obejmuje przedmioty związane z kształtowaniem wrażliwości artystycznej studenta jak i zagadnieniami technicznymi. Praca architekta wnętrz polega na kompleksowym opracowaniu projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji poprzez realizację rozwiązania wnętrza. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz praktyki studenckie w zakresie inwentaryzacyjnym, projektowym oraz rysunkowo - malarskim, a także seminaria dotyczące projektowania wnętrz, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo - dydaktycznych. Studenci biorą udział w różnego rodzaju konkursach studenckich, warsztatach, wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz zajęciach koła naukowego.

KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ POWINIEN:

  • Interesować się sztuką,
  • Posiadać zmysł artystyczny,
  • Być wrażliwym na piękno przy odpowiednim wyczuciu stylu,
  • Posiadać rozwiniętą osobowość, która będzie przejawiać się w realizacjach przyszłych koncepcji projektowych.

STUDIA I STOPNIA

Podczas trwania nauki student zapozna się z podstawami dotyczącymi projektowania wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, zagadnieniami barwy i światła oraz nowościami rynku materiałów i wyposażenia wnętrz a także technikami i technologiami potrzebnymi w rozwiązaniach koncepcyjnych prac projektowych z dziedziny architektury wnętrz, a także w dalszej pracy architekta wnętrz. Wdroży się w świat, w którym może samodzielnie kreować i tworzyć. Studenci zapoznają się z teorią, ale także odbywają zajęcia praktyczne by w jak największym stopniu poznać tajniki sztuki projektowania.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz zdobywa umiejętności zawodowe w oparciu o wiedzę przyswojoną w trakcie nauczania, wrażliwość plastyczną, wyobraźnię oraz kreatywność.
Strona www uczelni: www.akademiaslaska.pl

Przykłady zawodów

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura wnętrz
Architektura wnętrz – sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska
Architektura
Natura jest niewygodna. Trawa jest twarda, wilgotna, pełna obrzydliwych insektów. Gdyby natura byłaby wygodna, ludzkość nie wymyśliłaby architektury.
Autor: Oscar Wilde
Architektura
Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.
Autor: Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 201530
rok 201614
rok 201727
rok 201839
rok 201938
rok 202047
rok 202122
Liczba absolwentów
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,7%
absolwenci z roku 201692,9%
absolwenci z roku 201755,5%
absolwenci z roku 201853,8%
absolwenci z roku 201960,5%
absolwenci z roku 202061,7%
absolwenci z roku 202140,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,0%60,0%
absolwenci z roku 201692,9%78,6%
absolwenci z roku 201755,6%40,7%
absolwenci z roku 201848,7%41,0%
absolwenci z roku 201960,5%47,4%
absolwenci z roku 202053,2%36,2%
absolwenci z roku 202140,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,8%12,0%8,9%15,4%6,9%5,7%6,4%9,8%
w II roku7,2%2,8%2,4%7,1%4,1%3,1%5,9%
w III roku8,8%5,6%14,3%15,7%11,3%4,2%
w IV roku7,9%5,9%3,6%11,7%4,3%
w V roku6,1%2,0%3,0%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,071,341,032,781,321,130,972,26
w II roku0,870,450,461,810,710,641,33
w III roku1,430,913,414,342,820,85
w IV roku1,801,520,643,891,78
w V roku1,230,380,520,34
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,6212,92
absolwenci z roku 20156,777,09
absolwenci z roku 201618,6424,54
absolwenci z roku 201712,6714,21
absolwenci z roku 201811,2712,28
absolwenci z roku 20199,036,96
absolwenci z roku 20206,056,40
absolwenci z roku 20211,943,23
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201469,4%54,2%16,7%
abs. z roku 201580,0%60,0%13,4%
abs. z roku 201642,9%28,6%7,1%
abs. z roku 201762,9%48,1%11,1%
abs. z roku 201859,0%43,6%7,7%
abs. z roku 201960,5%34,2%18,4%
abs. z roku 202059,6%44,7%8,5%
abs. z roku 202181,8%50,0%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca49,5%58,3%29,2%42,3%39,9%40,3%50,3%62,9%
umowa o pracę37,2%45,0%14,9%27,5%33,3%25,9%40,1%39,8%
samo­zatrudnienie9,3%7,8%7,1%5,6%3,9%10,7%6,5%12,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 449 zł1 783 zł1 216 zł1 389 zł1 901 zł2 736 zł3 026 zł3 048 zł
w II roku1 626 zł2 336 zł2 185 zł1 826 zł2 473 zł2 594 zł3 367 zł
w III roku1 905 zł1 920 zł3 294 zł2 387 zł2 939 zł3 388 zł
w IV roku2 234 zł1 896 zł3 182 zł3 450 zł4 008 zł
w V roku2 458 zł2 590 zł3 262 zł3 232 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 660 zł1 998 zł1 697 zł1 776 zł2 265 zł3 383 zł3 677 zł3 905 zł
w II roku1 733 zł2 364 zł2 790 zł2 115 zł2 607 zł2 870 zł3 686 zł
w III roku2 065 zł2 045 zł3 363 zł2 869 zł3 051 zł3 995 zł
w IV roku2 312 zł2 402 zł3 498 zł3 127 zł4 114 zł
w V roku2 480 zł3 215 zł3 501 zł2 885 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,360,450,320,310,410,520,540,50
w II roku0,410,580,500,390,470,440,54
w III roku0,450,440,690,470,520,52
w IV roku0,500,400,620,610,63
w V roku0,500,510,600,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Rolna 43
40-555 Katowice
Biuro rekrutacji
tel.: 885 515 166,
885 105 700,
885 399 800,
885 515 167
32 11 10 400
Polityka Prywatności