studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Dietetyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
dietetyka_600.jpg

Poznaj zasady i modele prawidłowego żywienia.

Naucz się planować zbilansowane diety dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Studiując, dowiesz się jak zapobiegać chorobom żywieniowo-zależnym, wdrażać postępowanie dietetyczne oraz diagnozować zaburzenia odżywiania.

W programie studiów przewidziano m.in.:

 • planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

 • ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz rozpoznawanie niedożywienia,

 • poznawanie wartości odżywczej produktów spożywczych i ich właściwości wykorzystywanych w technologii żywności,

 • profilaktykę i wspomaganie dietetyczne w chorobach żywieniowo-zależnych,

 • ocenę wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,

 • kontrolowanie jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania,

 • poznanie zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny),

 • planowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,

 • prowadzenie edukacji żywieniowej,

 • praktyki zawodowe w poradni dietetycznej, w dziale żywienia w szpitalu, w poradni chorób metabolicznych.

Przykłady zawodów

dietetyka
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Dodatkowe informacje

Dietetyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
 • zasadami żywienia człowieka zdrowego
 • zasadami żywienia człowieka chorego
 • oceny stanu odżywienia
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • biochemicznymi podstawami żywienia
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
 • psychologią żywienia
 • technologiami gastronomicznymi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201450
rok 2015112
rok 201689
rok 201798
rok 201898
rok 201988
rok 202068
rok 202167
Liczba absolwentów
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201549,9%
absolwenci z roku 201649,5%
absolwenci z roku 201736,7%
absolwenci z roku 201857,2%
absolwenci z roku 201936,3%
absolwenci z roku 202039,7%
absolwenci z roku 202147,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,4%35,0%
absolwenci z roku 201647,2%40,5%
absolwenci z roku 201735,7%30,6%
absolwenci z roku 201855,1%47,0%
absolwenci z roku 201928,4%22,7%
absolwenci z roku 202032,4%23,5%
absolwenci z roku 202147,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku22,7%6,1%4,0%5,7%8,2%10,2%5,5%1,0%
w II roku10,8%9,8%6,3%3,8%6,3%8,8%4,2%
w III roku7,0%9,2%8,5%5,1%7,6%6,4%
w IV roku10,5%5,1%5,5%4,5%9,1%
w V roku2,6%4,1%3,3%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,170,630,671,031,362,550,850,19
w II roku1,261,140,980,861,012,030,47
w III roku1,041,591,451,211,551,19
w IV roku2,021,061,211,022,11
w V roku0,650,830,640,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1718,76
absolwenci z roku 20159,4211,30
absolwenci z roku 20166,177,35
absolwenci z roku 20176,669,88
absolwenci z roku 20186,7310,41
absolwenci z roku 20194,297,04
absolwenci z roku 20202,452,68
absolwenci z roku 20211,612,97
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201460,0%42,0%12,0%
abs. z roku 201563,0%52,3%11,5%
abs. z roku 201677,5%66,3%7,9%
abs. z roku 201774,4%58,2%11,2%
abs. z roku 201877,5%62,2%4,1%
abs. z roku 201980,7%60,2%12,5%
abs. z roku 202082,4%66,2%11,8%
abs. z roku 202183,5%67,2%10,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca41,8%52,6%67,0%60,0%60,1%60,5%70,3%67,6%
umowa o pracę32,7%41,3%53,0%45,5%47,4%45,0%54,7%49,5%
samo­zatrudnienie6,3%7,2%6,8%9,0%3,9%8,2%6,7%6,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 670 zł1 726 zł2 026 zł2 251 zł2 194 zł2 369 zł3 137 zł3 489 zł
w II roku1 793 zł1 863 zł2 427 zł2 524 zł2 464 zł2 657 zł4 396 zł
w III roku2 045 zł2 170 zł2 508 zł2 890 zł2 866 zł3 287 zł
w IV roku2 185 zł2 513 zł2 660 zł3 229 zł3 181 zł
w V roku2 448 zł2 933 zł2 806 zł4 031 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 067 zł1 871 zł2 024 zł2 536 zł2 349 zł2 756 zł3 686 zł3 792 zł
w II roku1 940 zł1 944 zł2 376 zł2 818 zł2 697 zł3 061 zł4 622 zł
w III roku2 127 zł2 199 zł2 510 zł3 223 zł3 066 zł3 489 zł
w IV roku2 254 zł2 583 zł2 729 zł3 450 zł3 440 zł
w V roku2 524 zł2 967 zł2 928 zł4 110 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - KWSPZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,460,530,520,480,490,570,57
w II roku0,480,480,580,540,510,500,71
w III roku0,520,530,560,580,540,54
w IV roku0,520,560,560,610,54
w V roku0,530,600,520,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
KWSPZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Krowoderska 73
31-158 Kraków

Dziekanat
al. A. Grottgera 1/5
tel. +48 12 423 38 40
Polityka Prywatności