Łódź, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Dlaczego ZARZĄDZANIE w AHE to najlepszy wybór?
 • Poznasz współczesne metody kształcenia oparte na kreatywności i wydobywaniu z ludzi to co w nich najlepsze
 • Zrealizujesz programy kształcenia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu
 • Odbędziesz praktyki w firmach różnych sektorów w kraju i za granicą
 • Będziesz studiował w modelu: "zrozum, stwórz, zrealizuj", a nie "wysłuchaj, naucz się i powtórz"
 • Ukierunkujemy Cię na Twoje indywidualne umiejętności i kompetencje
 • Będziesz się kształcił pod opieką czynnych praktyków.

Po studiach na kierunku ZARZĄDZANIE znajdziesz PRACĘ w:

 • firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym
 • działach HR
 • jednostkach zajmujących się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli
 • ramach własnej działalności gospodarczej

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności