studialicencjackie.info
Nowy Sącz, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-09-18
inne oceny
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie
Zarządzanie na WSB-NLU to kierunek, który kształci ekspertów z zakresu nie tylko zarządzania, ale też finansów, rachunkowości, HR, marketingu oraz reklamy.

Kierunek nastawiony jest na rozwój indywidualny studentów oraz zajęcia praktyczne, bazujące na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach, dzięki czemu oferta edukacyjna na Zarządzaniu jest unikalna, mocno sprecyzowana i dopasowana do wymogów dzisiejszego rynku pracy.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014152
rok 2015181
rok 2016167
rok 201785
rok 2018123
rok 201982
rok 2020131
rok 202199
Liczba absolwentów
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201546,6%
absolwenci z roku 201629,4%
absolwenci z roku 201743,5%
absolwenci z roku 201851,5%
absolwenci z roku 201949,7%
absolwenci z roku 202044,8%
absolwenci z roku 202152,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201547,0%39,6%
absolwenci z roku 201628,9%22,5%
absolwenci z roku 201743,5%37,0%
absolwenci z roku 201851,5%42,4%
absolwenci z roku 201949,7%41,0%
absolwenci z roku 202042,6%25,8%
absolwenci z roku 202150,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku12,0%9,4%4,6%3,1%3,4%4,8%3,4%3,9%
w II roku12,3%8,0%3,7%5,6%3,7%4,1%3,1%
w III roku12,6%5,5%4,0%7,5%2,7%3,6%
w IV roku6,6%5,2%2,9%8,5%3,1%
w V roku5,8%5,9%4,3%5,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,060,930,530,440,550,940,510,86
w II roku1,241,030,500,930,650,660,43
w III roku1,500,960,561,340,660,59
w IV roku1,000,990,431,490,48
w V roku0,980,910,621,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,0911,00
absolwenci z roku 20157,058,95
absolwenci z roku 20163,685,85
absolwenci z roku 20173,009,94
absolwenci z roku 20182,623,96
absolwenci z roku 20192,451,66
absolwenci z roku 20202,113,49
absolwenci z roku 20211,180,95
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,5%55,9%9,5%
abs. z roku 201569,1%58,5%10,5%
abs. z roku 201654,9%47,9%4,7%
abs. z roku 201773,5%58,6%12,5%
abs. z roku 201871,6%63,8%7,0%
abs. z roku 201977,8%73,2%12,4%
abs. z roku 202068,0%56,7%11,4%
abs. z roku 202179,8%63,3%21,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca58,5%58,2%48,9%66,2%66,0%73,2%64,1%72,6%
umowa o pracę46,4%47,7%43,1%51,9%58,3%67,0%53,2%59,0%
samo­zatrudnienie7,0%8,1%4,5%10,4%6,3%10,9%10,1%16,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 666 zł2 870 zł2 318 zł3 443 zł3 956 zł4 914 zł3 662 zł5 495 zł
w II roku3 008 zł3 327 zł3 411 zł3 686 zł4 343 zł4 923 zł4 903 zł
w III roku3 548 zł3 602 zł3 570 zł3 841 zł4 601 zł6 569 zł
w IV roku4 219 zł4 269 zł4 009 zł4 248 zł5 059 zł
w V roku4 609 zł4 515 zł4 442 zł4 525 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 913 zł3 022 zł2 783 zł3 760 zł3 969 zł4 982 zł4 179 zł5 533 zł
w II roku3 258 zł3 378 zł3 449 zł3 714 zł4 374 zł4 960 zł4 879 zł
w III roku3 860 zł3 686 zł3 574 zł3 834 zł4 667 zł7 078 zł
w IV roku4 395 zł4 283 zł4 029 zł4 361 zł5 050 zł
w V roku4 839 zł4 599 zł4 484 zł4 622 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB-NLU, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,810,810,640,860,911,050,761,03
w II roku0,880,900,830,880,920,960,92
w III roku1,000,940,830,790,911,16
w IV roku1,121,030,880,810,91
w V roku1,141,020,890,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB-NLU, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie WSB-NLU:
www.wsb-nlu.edu.pl/pl/zarzadzanie

Kontakt:

ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 44 99 100
Polityka Prywatności