studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-01-27
inne oceny
Dlaczego warto wybrać Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej?
  • Polsko-angielska ścieżka dydaktyczna
  • Kierunek objęty Programem Partnerstwa Biznesowego. Parterami kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolska oraz Wielkopolski Związek Pracodawców
  • W ramach współpracy z firmami zewnętrznymi studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach, warsztatach i spotkaniach przedstawicieli praktyki.
  • Część przedmiotów na specjalności International Businesses realizowana jest od 4 semestru w języku angielskim
  • Jeśli szczególnie interesujesz się marketingiem w WSB wraz z innymi studentami
  • możesz rozwijać swoje zainteresowania, stając się członkiem Marketingowego Koła Naukowego „Pirrania”
  • Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter – prezentowane są na nich realne problemy zarządcze, wykonywane są projekty, omawiane są case studiem
  • Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014433
rok 2015548
rok 2016421
rok 2017520
rok 2018436
rok 2019413
rok 2020533
rok 2021517
rok 2022600
Liczba absolwentów
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201559,2%
absolwenci z roku 201658,1%
absolwenci z roku 201759,9%
absolwenci z roku 201854,5%
absolwenci z roku 201952,6%
absolwenci z roku 202051,7%
absolwenci z roku 202149,6%
absolwenci z roku 202241,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201557,0%43,7%
absolwenci z roku 201656,8%36,6%
absolwenci z roku 201758,9%40,8%
absolwenci z roku 201852,4%32,2%
absolwenci z roku 201950,0%31,7%
absolwenci z roku 202049,6%29,3%
absolwenci z roku 202146,4%24,5%
absolwenci z roku 202237,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,6%3,9%3,9%3,1%2,9%2,0%3,2%1,6%1,6%
w II roku4,6%3,4%1,8%2,5%3,5%2,6%2,8%1,4%
w III roku4,2%2,4%2,6%2,5%3,0%1,6%2,7%
w IV roku2,9%2,2%3,2%3,0%2,3%1,3%
w V roku2,7%1,9%2,7%1,7%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,620,450,610,670,730,670,590,450,34
w II roku0,560,530,520,581,020,660,600,53
w III roku0,760,420,670,620,690,410,60
w IV roku0,570,560,930,590,550,46
w V roku0,620,550,630,300,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,078,29
absolwenci z roku 20153,825,98
absolwenci z roku 20163,315,53
absolwenci z roku 20172,706,28
absolwenci z roku 20182,114,56
absolwenci z roku 20193,736,23
absolwenci z roku 20203,544,45
absolwenci z roku 20212,563,61
absolwenci z roku 20221,021,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,7%68,3%10,9%
abs. z roku 201585,3%76,1%11,2%
abs. z roku 201687,6%77,0%9,9%
abs. z roku 201789,1%74,5%10,8%
abs. z roku 201890,3%79,2%12,2%
abs. z roku 201983,4%70,3%11,8%
abs. z roku 202078,4%70,2%7,3%
abs. z roku 202182,0%71,2%10,2%
abs. z roku 202282,8%71,1%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca70,3%75,7%79,0%79,7%81,2%75,9%69,9%73,4%73,5%
umowa o pracę57,3%65,6%67,9%66,2%71,1%63,9%61,4%63,6%62,5%
samo­zatrudnienie8,7%8,2%7,8%8,8%10,0%10,0%5,6%7,9%9,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 671 zł3 039 zł3 359 zł3 654 zł3 890 zł3 708 zł3 737 zł4 300 zł5 141 zł
w II roku3 006 zł3 447 zł3 772 zł4 128 zł4 330 zł4 209 zł4 541 zł5 089 zł
w III roku3 345 zł3 758 zł4 191 zł4 552 zł4 755 zł4 921 zł5 506 zł
w IV roku3 797 zł4 340 zł4 556 zł4 962 zł5 241 zł5 980 zł
w V roku4 129 zł4 725 zł4 869 zł5 703 zł5 913 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 804 zł3 144 zł3 458 zł3 806 zł4 071 zł3 949 zł4 004 zł4 548 zł5 421 zł
w II roku3 133 zł3 520 zł3 844 zł4 363 zł4 449 zł4 320 zł4 796 zł5 287 zł
w III roku3 379 zł3 850 zł4 274 zł4 643 zł4 832 zł4 969 zł5 580 zł
w IV roku3 859 zł4 436 zł4 680 zł5 124 zł5 297 zł6 043 zł
w V roku4 193 zł4 833 zł4 933 zł5 938 zł6 084 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSB Merito Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,720,790,840,830,840,770,700,750,78
w II roku0,790,840,900,880,870,800,770,78
w III roku0,830,870,930,910,890,850,84
w IV roku0,880,940,940,920,890,93
w V roku0,900,960,940,960,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Poznań, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. 61 655 33 33

Biuro rekrutacji - studia I stopnia
Tel.: 61 655 33 00 , 600 851 082
E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji - studia II stopnia
Tel.: 61 655 33 00, 698 123 519
E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych
Tel.: 61 655 33 00, 532 795 478
E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
https://www.merito.pl/poznan/kontakt
Polityka Prywatności