Poznań, Polska

Handel międzynarodowy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Dlaczego warto studiować handel międzynarodowy w WSB w Poznaniu?

 • Handel międzynarodowy to codzienność w tysiącach polskich przedsiębiorstw, a nasz nowy kierunek przygotuje Cię do tych międzynarodowych wyzwań.
 • Nasi wykładowcy poszerzą Twoją specjalistyczną wiedzę i rozwiną kompetencje niezbędne do tego, aby z sukcesem pracować z zagranicznymi kontrahentami.
 • Na kierunku handel międzynarodowy możesz studiować na trzech różnych specjalnościach. Umiejętność komunikacji w języku obcym pozwoli Ci na wybór specjalności anglojęzycznej.
 • Przedmioty specjalnościowe są częściowo prowadzone przez praktyków, dzięki czemu poznasz praktyczne aspekty swojego przyszłego zawodu.
 • Będziesz miał możliwość nauki dwóch języków obcych.
 • W ramach programu Erasmus masz możliwość podjęcia studiów na jednej z 50 zagranicznych uczelni partnerskich.
 • Studia mają charakter międzynarodowy, wśród Twoich kolegów będą również obcokrajowcy.
 • Szczególny pęd do aktywności międzynarodowej będziesz mógł realizować, biorąc udział, w ramach zajęć z języka obcego, w międzynarodowej i międzykulturowej grze symulacyjnej on-line "Interculture 2.0" (opracowanej we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Schillera w Jenie/Niemcy ).

Po ukończeniu tego kierunku będziesz:

 • zarządzać przedsiębiorstwem, w otoczeniu którego podstawowymi cechami są silna konkurencja i zmienność
 • oceniać międzynarodową sytuację gospodarczą
 • określać wpływ wydarzeń międzynarodowych na Twoje przedsiębiorstwo
 • analizować i umiejętnie wykorzystywać przepisy obowiązujące w handlu zagranicznym
 • efektywnie pracować w zespole międzynarodowym
 • racjonalnie wybierać rynki i kontrahentów zagranicznych
 • skutecznie negocjować umowy międzynarodowe
 • zarządzać projektem międzynarodowym
 • godzić skuteczność z etyką i odpowiedzialnością społeczną.

Dodatkowe informacje

Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel międzynarodowy
Handel międzynarodowy – łączna wartość eksportu i importu do poszczególnych krajów.
Handel
Handel jest szkołą oszukaństwa.
Autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues, Uwagi i myśli
Handel
(...) żaden stan nie zna się lepiej na sprawach światowych, monarchii i zarządzaniu pieniędzmi, od których zależą wszystkie światowe państwa, niż jest do tego odpowiedni, potrafi pomóc i doradzić dobry i uczony kupiec.
Autor: Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu
Handel
Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.
Autor: Benjamin Franklin

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201517
rok 201624
rok 201731
Liczba absolwentów
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201558,8%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201732,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201547,1%23,5%
absolwenci z roku 201645,8%20,8%
absolwenci z roku 201725,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku2,9%3,5%0,0%
w II roku0,0%0,3%
w III roku0,0%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,390,570,00
w II roku0,000,14
w III roku0,00
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20155,065,94
absolwenci z roku 20161,000,55
absolwenci z roku 20171,201,13
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201576,5%64,7%5,9%
abs. z roku 201687,5%83,3%0,0%
abs. z roku 201780,6%74,2%3,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca66,2%85,4%68,4%
umowa o pracę58,3%80,6%65,1%
samo­zatrudnienie4,9%0,0%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 973 zł3 118 zł3 088 zł
w II roku3 083 zł3 745 zł
w III roku3 321 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 950 zł3 264 zł3 026 zł
w II roku2 914 zł4 098 zł
w III roku3 374 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,730,820,74
w II roku0,730,92
w III roku0,75
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności