Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/
Dlaczego warto wybrać Administrację w Wyższej Szkole Bankowej?
  • Studia zarówno dla umysłów ścisłych, jak i dla humanistów.
  • Program studiów uwzględnia nie tylko typowe przedmioty prawnicze, ale i nabycie przez studentów umiejętności zarządzania organizacjami, które przydadzą się w przyszłej karierze zawodowej.
  • Studenci kierunku Administracja biorą udział w wizytach studyjnych, w ramach których odwiedzają partnerów biznesowych kierunku – urzędach gmin województwa wielkopolskiego.
  • W roku akademickim 2011/ 2012 kierunek Administracja otrzymał odznaczenie Europejskim Medalem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Bussines Centre Club w kategorii usług odpowiadających standardom europejskim.
  • Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku Administracja to wybitni dydaktycy, którzy z wykładanymi przedmiotami mają do czynienia również w praktyce zawodowej
  • Kierunek Administracja objęty jest innowacyjnym systemem studiów dzięki czemu możesz m.in. samodzielnie dokonywać wyboru przedmiotów specjalnościowych dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-02-09
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności