studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Techniki dentystyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Studia-I-Stopnia-Poznan.html

WSEiT___Techniki_dentystyczne.jpg

Rozpoczynając swoją edukacyjną podróż w dziedzinie Technik dentystycznych, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu oferuje unikatową możliwość połączenia teorii z intensywną praktyką. Dedykowane są to zarówno absolwentom szkół średnich, jak i osobom z dyplomem technika dentystycznego, pragnącym poszerzyć swoje kwalifikacje. Program ten, trwający 3 lata, jest zorientowany na praktyczne przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy w dziedzinie protetyki, ortodoncji i stomatologii estetycznej.

Studenci mają do wyboru formę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb – stacjonarną, dla tych, którzy chcą w pełni poświęcić się nauce, oraz niestacjonarną, idealną dla osób pracujących. Niezależnie od wybranej formy, kurs obejmuje 6 semestrów intensywnych studiów, kończących się egzaminem dyplomowym, który uwzględnia zarówno teorię, jak i praktykę, a także obronę pracy licencjackiej.

Wyjątkowość oferty Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii polega na dodatkowym atucie – możliwości uzyskania dyplomu Technika dentystycznego już po 2,5 roku nauki. To przyspiesza drogę do zawodu i otwiera drzwi do szerokiego spektrum możliwości zatrudnienia w branży dentystycznej. Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w gabinetach protetycznych i ortodontycznych, ale również w sektorze stomatologii estetycznej, będąc kluczowym wsparciem dla dentystów i specjalistów.

Program studiów zaprojektowano z myślą o jak największym rozwijaniu umiejętności praktycznych. Dzięki temu studenci spędzają czas w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach, gdzie mogą nauczyć się najnowszych technik i technologii stosowanych w branży. Praktyki zawodowe są nie tylko obowiązkowe, ale również integralną częścią procesu edukacyjnego, pozwalającą na zdobycie cennego doświadczenia jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

Zapraszamy do Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, gdzie pasja do nauki spotyka się z profesjonalnym przygotowaniem do przyszłej kariery. Nasz kierunek Techniki dentystyczne to nie tylko zdobycie wykształcenia, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Dodatkowe informacje

Techniki dentystyczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201731
rok 201833
Liczba absolwentów
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201754,8%
absolwenci z roku 201845,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201738,7%29,0%
absolwenci z roku 201845,5%36,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
w I roku15,9%4,3%
w II roku5,1%4,0%
w III roku4,6%1,3%
w IV roku6,7%4,0%
w V roku7,3%0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
w I roku3,431,11
w II roku1,560,95
w III roku1,510,22
w IV roku1,130,85
w V roku1,650,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201710,4214,44
absolwenci z roku 20186,359,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201771,0%51,6%6,5%
abs. z roku 201881,8%63,7%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca50,3%65,1%
umowa o pracę31,7%41,9%
samo­zatrudnienie4,8%14,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 667 zł1 904 zł
w II roku2 370 zł2 529 zł
w III roku2 347 zł2 819 zł
w IV roku2 804 zł3 062 zł
w V roku3 135 zł4 157 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 922 zł2 083 zł
w II roku2 497 zł2 725 zł
w III roku2 424 zł2 720 zł
w IV roku2 914 zł3 141 zł
w V roku3 314 zł4 185 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Techniki dentystyczne - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,390,42
w II roku0,540,53
w III roku0,480,55
w IV roku0,530,53
w V roku0,550,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSEiT, Techniki dentystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
+48 61 832 77 76

Dział Rekrutacji
+48 61 839 10 04
+48 61 839 10 05
kursy_220.gif
Polityka Prywatności