studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Kosmetologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html
Studia I stopnia na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Studia-I-Stopnia-Poznan.html


Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

Celem studiów na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów - kosmetologów, którzy posiadają szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych (m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry), dokonywanie wyboru kosmetyków oraz wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną, a także posługiwanie się aparaturą fizykalną, stosowaną w zabiegach kosmetycznych. W ramach tego kierunku studenci nabywają umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu oraz działania w ścisłej współpracy z personelem medycznym (dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym) podczas dokonywania zabiegów pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w gabinetach kosmetycznych i podologicznych ale i w laboratoriach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek i drogerii oraz w placówkach odnowy biologicznej. Zdobyta wiedza zawodowa pozwala im również na samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy Uczelnia stawia na nowe technologie i innowacje w kosmetologii. Istotna jest współpraca ze znaczącymi firmami, zajmującymi się produkcją i dystrybucją nowoczesnych kosmetyków i sprzętu. Szkolenia i pokazy kosmetyczne odbywają się dzięki nawiązaniu współpracy z takimi markami kosmetycznymi jak: Bionantech, Blomdhal, Chantarelle, Clarena, Farmona, Fenice, Glazel, Image Group, KLAPP Cosmetics, Marson Trade, Pharmea, Repechage, Vanite, Yasumi, MAESTRO - Akademia Wizażystki Olaf Tabaczyński, Salus - dr Kasprzak.

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

  • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.

  • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów.

Dlaczego kosmetologia we WSEiT?

  • Więcej godzin praktycznych niż na renomowanej uczelni w Poznaniu

  • Ciekawe i innowacyjne specjalizacje w trakcie trzyletniego etapu kształcenia

  • Koła naukowe o wysokiej wartości naukowej prowadzone w innowacyjny sposób

  • Indywidualnie dobranie toku kształcenia dla techników usług kosmetycznych

  • Dodatkowe atrakcyjne formy kształcenia np. wycieczki do firm kosmetycznych, targi, konferencje w cenie studiów bez dodatkowych opłat

  • Możliwość wybrania ścieżki kształcenia najbardziej odpowiadającej indywidualnym potrzebom poprzez łączenie studiów kosmetologicznych z technikiem usług kosmetycznych, technikiem masażystą bez dodatkowych opłat

  • Kontakt ze specjalistami takimi jak: kosmetolodzy, lekarze dermatolodzy, lekarze medycyny estetycznej, biotechnolodzy, fizjoterapeuci

  • Atrakcyjne praktyki zawodowe dające możliwość sprawdzenia się w zawodzie poprzez kontakt z klientem w gabinecie kosmetologicznym bez dodatkowych opłat

Przykłady zawodów

Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Dodatkowe informacje

Kosmetologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien umieć: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
Kosmetologia
Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną. Celem tych działań jest zwiększanie za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego. Nazwa dyscypliny wywodzi się od greckich słów kosmetes – sługa toaletowy i kosmetikos – upiększający, a według innych badaczy od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ład, ozdobę. W zakresie poznawczo-opisowym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, biologii, biofizyki, medycyny), antropologii i antropometrii, socjologii, psychologii oraz estetyki i filozofii. W zakresie interwencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi – kosmetykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, interwencjami dietetycznymi, rehabilitacją. Jednak w pierwszym rzędzie służy ona utrzymywaniu, przywracaniu bądź poprawie wyglądu zewnętrznego, a nie utrzymywaniu, przywracaniu czy poprawie funkcji organizmu, jak dzieje się w przypadku rehabilitacji lub dietetyki. Kosmetologia jest również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną.
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201426
rok 201536
rok 201729
rok 201829
rok 202026
rok 202135
rok 202266
Liczba absolwentów
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201536,1%
absolwenci z roku 201734,5%
absolwenci z roku 201837,9%
absolwenci z roku 202026,9%
absolwenci z roku 202140,0%
absolwenci z roku 202237,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201533,3%25,0%
absolwenci z roku 201734,5%20,7%
absolwenci z roku 201824,1%13,8%
absolwenci z roku 202023,1%11,5%
absolwenci z roku 202128,6%22,9%
absolwenci z roku 202230,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku17,9%7,9%3,2%5,7%3,5%8,3%6,4%
w II roku9,0%2,8%1,4%4,0%2,2%4,3%
w III roku5,8%4,9%10,1%4,9%1,9%
w IV roku4,8%4,2%9,8%2,0%
w V roku5,1%2,3%6,6%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,360,880,391,240,461,631,26
w II roku0,820,460,760,930,450,60
w III roku0,551,423,961,420,41
w IV roku0,771,132,820,40
w V roku1,081,031,670,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,088,84
absolwenci z roku 20153,566,14
absolwenci z roku 20172,184,59
absolwenci z roku 20183,556,48
absolwenci z roku 20204,7810,14
absolwenci z roku 20214,634,72
absolwenci z roku 20221,441,91
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,8%69,2%7,7%
abs. z roku 201588,9%83,3%5,6%
abs. z roku 201793,1%79,3%3,4%
abs. z roku 201893,1%58,6%27,6%
abs. z roku 202076,9%50,0%15,4%
abs. z roku 202171,4%60,0%8,6%
abs. z roku 202277,3%63,6%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca66,0%72,2%79,6%76,4%66,0%57,4%68,1%
umowa o pracę52,2%56,5%65,5%49,4%43,6%46,4%52,1%
samo­zatrudnienie7,7%3,7%3,4%22,7%15,4%6,4%12,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 530 zł1 638 zł1 881 zł2 332 zł2 452 zł3 404 zł3 254 zł
w II roku1 565 zł1 809 zł2 126 zł2 867 zł3 420 zł3 279 zł
w III roku1 814 zł2 317 zł2 593 zł3 289 zł3 118 zł
w IV roku1 904 zł2 333 zł2 653 zł4 195 zł
w V roku2 074 zł2 266 zł2 892 zł3 662 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 698 zł1 758 zł1 931 zł2 786 zł2 771 zł3 500 zł3 467 zł
w II roku1 629 zł1 860 zł2 035 zł3 154 zł3 579 zł3 885 zł
w III roku1 699 zł2 315 zł2 490 zł3 368 zł3 158 zł
w IV roku1 870 zł2 331 zł2 744 zł4 137 zł
w V roku2 077 zł2 347 zł2 895 zł4 031 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - WSEiT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,450,450,510,490,600,52
w II roku0,430,450,480,600,600,52
w III roku0,480,530,540,600,50
w IV roku0,470,510,510,69
w V roku0,470,460,500,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSEiT, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie WSEiT:
www.wseit.edu.pl/Kosmetologia.html

Kontakt:

ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
+48 61 832 77 76

Dział Rekrutacji
+48 61 839 10 04
+48 61 839 10 05
kursy_220.gif
Polityka Prywatności