studialicencjackie.info
Wrocław, Polska

Prawo w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Nowoczesne firmy nie szukają prawników z szeroką wiedzą z każdej dziedziny prawa, ale osób potrafiących pracować w zespole, innowacyjnych i kreatywnych w rozwiązywaniu problemów, potrafiących sprawnie poruszać się w dziedzinie prawa gospodarczego zarówno w kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem, jak i finansami.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Natura nie łamie swych praw.
Autor: Leonardo da Vinci
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2017139
rok 2018125
rok 201994
rok 202099
rok 202183
rok 202297
Liczba absolwentów
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201768,4%
absolwenci z roku 201868,0%
absolwenci z roku 201958,5%
absolwenci z roku 202064,5%
absolwenci z roku 202142,7%
absolwenci z roku 202262,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201757,5%46,1%
absolwenci z roku 201857,6%44,0%
absolwenci z roku 201946,7%31,9%
absolwenci z roku 202050,3%36,1%
absolwenci z roku 202128,5%16,0%
absolwenci z roku 202245,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,9%2,9%0,6%3,9%8,3%2,4%
w II roku3,8%3,0%3,7%1,2%9,7%
w III roku2,8%4,5%3,5%1,0%
w IV roku1,5%6,3%3,5%
w V roku1,5%4,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,780,640,140,631,030,38
w II roku1,080,470,520,251,87
w III roku1,030,760,610,15
w IV roku0,381,190,55
w V roku0,350,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20173,976,52
absolwenci z roku 20185,448,20
absolwenci z roku 20195,187,40
absolwenci z roku 20204,395,18
absolwenci z roku 20214,827,73
absolwenci z roku 20221,761,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201789,2%79,9%5,1%
abs. z roku 201880,0%67,2%11,2%
abs. z roku 201982,0%68,3%10,4%
abs. z roku 202080,9%74,6%6,3%
abs. z roku 202168,3%51,8%12,7%
abs. z roku 202277,8%67,8%12,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca75,8%69,3%73,2%72,7%56,7%67,3%
umowa o pracę65,7%58,1%59,9%65,3%43,3%58,3%
samo­zatrudnienie4,8%9,6%8,8%4,1%11,9%7,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 154 zł3 403 zł4 091 zł3 561 zł3 817 zł4 189 zł
w II roku3 903 zł3 608 zł4 658 zł4 258 zł4 128 zł
w III roku4 511 zł4 146 zł5 430 zł5 138 zł
w IV roku5 538 zł4 488 zł6 332 zł
w V roku5 980 zł5 307 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 354 zł3 461 zł4 234 zł3 696 zł4 035 zł4 398 zł
w II roku4 014 zł3 757 zł4 883 zł4 441 zł4 460 zł
w III roku3 987 zł4 298 zł5 875 zł5 208 zł
w IV roku4 654 zł4 803 zł6 598 zł
w V roku5 114 zł5 552 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,720,710,800,640,640,62
w II roku0,820,700,840,700,62
w III roku0,860,740,880,75
w IV roku0,960,730,90
w V roku0,930,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito we Wrocławiu, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
kom. 698 837 061
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

Biuro rekrutacji dla obcokrajowców oraz na ścieżce anglojęzycznej
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 102

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies: study@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 376 23 68, +48 666 345 187 (in English)
Polityka Prywatności