studialicencjackie.info
Wrocław, Polska

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-02-11
inne oceny
Dlaczego warto wybrać kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne?
  • Praktyczny charakter studiów w największej na Dolnym Śląsku uczelni biznesu.
  • Zajęcia z wykładowcami praktykami (prokuratorami, pracownikami: Policji, straży miejskiej, Straży Pożarnej, wojska, sztabów zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, specjalistami do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych).
  • Studia na tym kierunku dają wykształcenie z perspektywą stabilnego i pewnego zatrudnienia (jednostki administracji rządowej i samorządowej, Policja, różnego rodzaju straże, służby, inspekcje i in.).

foto_233x134_43.jpgMoja uczelnia udowodniła, że studia to nie tylko nauka, egzaminy i zaliczenia. Studenci WSB mogą wybierać z szerokiego wachlarza możliwości. Wystarczy wybrać to, co lubi się najbardziej. Studia są dla mnie ważne, a ja jestem ważna dla uczelni. W naukę wkładam pracę i serce. To moja przyszłość i dlatego studia mają być praktyczne. Sama teoria mnie nie interesuje, chcę nie tylko wiedzieć, chcę także umieć.

Ewelina Cal
studentka WSB we Wrocławiu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

  • oceniać zagrożenia i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach i stanach nadzwyczajnych
  • przeprowadzać audyt pod kątem zagrożenia przestępstwami gospodarczymi
  • kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informację
  • planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa publicznego
  • przeprowadzać zorganizowane akcje o charakterze międzynarodowym.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa. Bezpieczeństwo narodowe (państwa) to stan niezagrożonego spokoju, wyrażany poprzez potrzebę istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia.
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2018103
rok 2019146
rok 2020149
rok 2021141
rok 2022234
Liczba absolwentów
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201854,4%
absolwenci z roku 201955,5%
absolwenci z roku 202049,7%
absolwenci z roku 202148,2%
absolwenci z roku 202244,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201852,4%41,8%
absolwenci z roku 201952,1%35,6%
absolwenci z roku 202045,7%32,2%
absolwenci z roku 202146,1%31,2%
absolwenci z roku 202242,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,2%2,7%4,6%2,0%3,7%
w II roku3,2%5,2%1,5%2,3%
w III roku5,6%5,7%1,8%
w IV roku3,2%4,1%
w V roku2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,470,950,300,81
w II roku0,531,070,530,50
w III roku0,801,130,64
w IV roku0,710,75
w V roku0,49
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20184,656,50
absolwenci z roku 20193,865,23
absolwenci z roku 20203,726,26
absolwenci z roku 20213,114,21
absolwenci z roku 20221,541,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201885,4%76,7%7,7%
abs. z roku 201982,9%75,3%6,9%
abs. z roku 202085,9%74,5%8,0%
abs. z roku 202181,5%71,0%3,5%
abs. z roku 202283,8%74,4%7,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca70,8%72,5%74,1%72,3%73,5%
umowa o pracę62,5%65,3%64,4%62,5%63,8%
samo­zatrudnienie4,6%5,2%5,9%2,6%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 156 zł3 404 zł3 518 zł3 937 zł4 676 zł
w II roku3 607 zł3 721 zł4 317 zł5 326 zł
w III roku4 032 zł4 487 zł4 901 zł
w IV roku4 686 zł4 910 zł
w V roku5 242 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 264 zł3 463 zł3 658 zł4 275 zł4 888 zł
w II roku3 666 zł3 742 zł4 459 zł5 448 zł
w III roku4 200 zł4 600 zł5 043 zł
w IV roku4 795 zł5 166 zł
w V roku5 298 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSB Merito we Wrocławiu, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,690,680,640,670,70
w II roku0,750,690,710,79
w III roku0,770,750,73
w IV roku0,800,74
w V roku0,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito we Wrocławiu, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
kom. 698 837 061
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

Biuro rekrutacji dla obcokrajowców oraz na ścieżce anglojęzycznej
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 102

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies: study@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 376 23 68, +48 666 345 187 (in English)
Polityka Prywatności