Warszawa, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2022-01-27
inne oceny
Kierunek dostępny również w języku wykładowym polsko/angielskim.

Collegium Civitas otworzyło Kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2016/2017. Kierunek jest nastawiony na kształcenie kadr w takich dziedzinach jak HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Absolwenci tego kierunku mogą rozwijać karierę w takich obszarach jak:
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zarządzanie informacją i komunikacją w firmie
  • marketing
  • sprzedaż.
Studenci posiądą również wiedzę potrzebną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Collegium Civitas współpracuje z wieloma firmami, w których nasi studenci będą mogli odbyć praktyki i staże, jak np.: Nestle Polska, Coca Cola Poland Services, Volkswagen Bank Polska, Telewizja Polska S.A., Citibank International Limited, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Deutsche Bank Polska, Polskie Linie Lotnicze LOT, KPMG, HAYS Polska, Lionbridge Technologies.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności