studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-06-15
inne oceny
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie
Studia I stopnia na stronie AFiB Vistula:
www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia
Kandydaci na kierunek Zarządzanie powinni wykazywać się wysoką motywacją związaną z chęcią rozwoju zawodowego, awansowania oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Ważna jest również umiejętność rozumowania logicznego, a także zdolność twórczego podchodzenia do pojawiających się problemów. Na tym kierunku student dowie się jak być menedżerem przyszłości! Nauczy się planować, organizować, koordynować i kontrolować działania. Ponadto w ramach każdej z tych funkcji nauczy się wykorzystywać określone metody i narzędzia służące do ich realizacji.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201455
rok 201533
rok 2016221
rok 2017166
rok 2018153
rok 2019101
rok 2020196
rok 2021194
Liczba absolwentów
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201539,4%
absolwenci z roku 201636,6%
absolwenci z roku 201745,2%
absolwenci z roku 201842,5%
absolwenci z roku 201946,6%
absolwenci z roku 202050,8%
absolwenci z roku 202132,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201524,2%21,2%
absolwenci z roku 201632,1%23,0%
absolwenci z roku 201743,4%20,5%
absolwenci z roku 201841,2%28,1%
absolwenci z roku 201943,6%20,8%
absolwenci z roku 202048,9%27,4%
absolwenci z roku 202131,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,7%0,0%3,8%0,7%0,6%2,3%1,0%0,5%
w II roku5,5%0,0%2,4%0,3%0,9%0,9%0,6%
w III roku3,6%0,3%1,2%1,0%1,1%0,3%
w IV roku5,2%0,8%1,1%1,1%0,6%
w V roku4,0%0,0%1,9%0,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,000,980,130,200,530,160,11
w II roku0,700,000,590,090,120,110,16
w III roku0,360,040,150,370,140,09
w IV roku0,920,160,410,310,10
w V roku0,610,000,480,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,386,07
absolwenci z roku 20157,817,22
absolwenci z roku 20168,4610,76
absolwenci z roku 20176,678,08
absolwenci z roku 20183,629,43
absolwenci z roku 20194,971,38
absolwenci z roku 20207,727,26
absolwenci z roku 20211,762,99
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,7%40,0%16,4%
abs. z roku 201551,5%45,5%6,1%
abs. z roku 201650,4%40,4%8,4%
abs. z roku 201747,6%37,4%9,7%
abs. z roku 201849,0%32,7%9,2%
abs. z roku 201939,6%28,7%10,9%
abs. z roku 202040,6%32,1%6,7%
abs. z roku 202142,4%37,5%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca47,3%51,5%45,2%40,1%39,1%35,4%35,7%36,2%
umowa o pracę35,3%45,5%35,3%30,5%28,8%27,1%27,6%31,6%
samo­zatrudnienie14,1%6,1%7,7%8,1%8,1%10,1%5,8%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 927 zł7 343 zł5 155 zł3 374 zł3 711 zł3 426 zł4 703 zł5 095 zł
w II roku4 381 zł7 374 zł5 826 zł3 599 zł4 892 zł3 804 zł6 088 zł
w III roku5 107 zł9 568 zł6 566 zł4 689 zł4 978 zł5 773 zł
w IV roku5 801 zł11 128 zł7 323 zł5 334 zł6 203 zł
w V roku6 471 zł11 439 zł7 427 zł5 864 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 949 zł7 343 zł5 637 zł3 820 zł4 865 zł5 530 zł4 859 zł5 694 zł
w II roku4 698 zł7 443 zł6 561 zł4 202 zł5 053 zł5 569 zł6 930 zł
w III roku5 235 zł10 109 zł6 800 zł4 997 zł5 302 zł7 238 zł
w IV roku5 484 zł11 111 zł7 675 zł5 516 zł6 711 zł
w V roku6 274 zł11 481 zł7 711 zł5 777 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - AFiB Vistula, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,001,791,160,640,720,590,830,68
w II roku1,061,731,200,620,900,570,91
w III roku1,172,121,270,760,860,80
w IV roku1,252,321,330,830,93
w V roku1,272,201,290,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AFiB Vistula, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie AFiB Vistula:
vistula.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie

Kontakt:

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel. +48 22 45 72 300
fax +48 22 45 72 303
Informator rekrutacyjny
Polityka Prywatności