Warszawa, Polska

Grafika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-02-27
inne oceny
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wit.edu.pl/studia-licencjackie/grafika
W ramach tego kierunku studiów zawodowych, szkoła będzie kształcić studentów, którzy po ich ukończeniu staną się specjalistami zarówno w dziedzinie tworzenia w różnych tradycyjnych technikach graficznych, jak i wykorzystania nabytych umiejętności w rozwijających się dynamicznie technikach i technologiach multimedialnych. 

Absolwenci będą kreatywni w realizowaniu dowolnie złożonych publikacji multimedialnych, wykorzystujących tekst, obraz, animację, film i dźwięk. Rosnące zapotrzebowanie na tworzenie interaktywnych publikacji internetowych będzie tylko jednym z elementów tego kompleksowego kształcenia graficznego. Taki kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw bieżącym i przyszłym potrzebom pracodawców. Obserwuje się, bowiem rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.

Przykłady zawodów

Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Dodatkowe informacje

Grafika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Polityka Prywatności