studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Terapia zajęciowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Wykorzystuje proces tworzenia artystycznego do leczenia lęków, depresji, nerwic uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, traumatycznych przeżyć i chorób w szpitalach, sanatoriach, instytucjach edukacyjnych oraz w prywatnej praktyce terapeutycznej; pomaga dzieciom i dorosłym rozwiązywać problemy i konflikty z zastosowaniem sztuk plastycznych, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii i choreoterapii; łączy sztukę i wiedzę o procesie twórczym z psychoterapią.

Dodatkowe informacje

Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa – rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej (przezawodowienie lub przekwalifikowanie). Metoda jest wykorzystywana powszechnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201816
rok 201913
rok 202118
Liczba absolwentów
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201992,3%
absolwenci z roku 202166,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201887,5%50,0%
absolwenci z roku 201961,5%53,8%
absolwenci z roku 202155,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku1,6%1,3%0,9%
w II roku0,0%0,6%
w III roku0,5%1,9%
w IV roku3,6%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,600,220,14
w II roku0,000,11
w III roku0,140,45
w IV roku0,93
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20188,8115,87
absolwenci z roku 201917,0021,15
absolwenci z roku 20215,364,22
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201881,2%56,2%0,0%
abs. z roku 201946,2%38,5%0,0%
abs. z roku 202155,6%44,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca49,5%26,9%36,6%
umowa o pracę39,1%22,4%31,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 091 zł2 394 zł3 129 zł
w II roku2 373 zł1 518 zł
w III roku2 031 zł3 036 zł
w IV roku3 248 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 216 zł2 870 zł3 144 zł
w II roku2 213 zł2 434 zł
w III roku2 465 zł3 351 zł
w IV roku3 289 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa - AWFiS, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,440,470,47
w II roku0,470,28
w III roku0,380,48
w IV roku0,52
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AWFiS, Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21
Informator dla kandydatów

Polityka Prywatności