studialicencjackie.info
Katowice, Polska

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Aktywność
aktywność termodynamiczna

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2018110
rok 2019130
rok 202051
rok 202143
Liczba absolwentów
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201967,7%
absolwenci z roku 202068,6%
absolwenci z roku 202193,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201870,0%51,8%
absolwenci z roku 201963,1%44,6%
absolwenci z roku 202064,7%35,3%
absolwenci z roku 202186,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,8%1,1%4,7%0,2%
w II roku0,6%3,2%4,4%
w III roku2,9%3,2%
w IV roku2,9%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,110,240,650,03
w II roku0,290,700,69
w III roku0,580,79
w IV roku0,73
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201811,3314,06
absolwenci z roku 20199,8811,73
absolwenci z roku 20208,807,40
absolwenci z roku 20215,146,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201860,9%43,6%3,6%
abs. z roku 201965,4%45,4%6,2%
abs. z roku 202054,9%29,4%3,9%
abs. z roku 202144,2%23,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca49,3%49,7%36,8%21,7%
umowa o pracę35,6%34,2%19,9%11,6%
samo­zatrudnienie3,4%4,8%2,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 112 zł2 295 zł2 108 zł1 700 zł
w II roku2 487 zł2 614 zł2 382 zł
w III roku2 806 zł3 429 zł
w IV roku3 583 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 406 zł2 701 zł2 827 zł2 224 zł
w II roku2 797 zł3 000 zł3 443 zł
w III roku3 199 zł3 848 zł
w IV roku3 940 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - AWF, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,460,360,27
w II roku0,490,490,38
w III roku0,510,56
w IV roku0,59
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AWF, Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności