studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2018-11-08
inne oceny
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014250
rok 2015212
rok 2016218
rok 2017251
rok 2018280
rok 2019341
rok 2020222
rok 2021211
rok 2022213
Liczba absolwentów
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%
absolwenci z roku 201689,9%
absolwenci z roku 201780,5%
absolwenci z roku 201884,3%
absolwenci z roku 201985,4%
absolwenci z roku 202082,4%
absolwenci z roku 202180,1%
absolwenci z roku 202277,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,3%55,2%
absolwenci z roku 201687,2%81,6%
absolwenci z roku 201779,3%71,7%
absolwenci z roku 201882,5%68,2%
absolwenci z roku 201983,3%70,4%
absolwenci z roku 202078,4%63,5%
absolwenci z roku 202177,7%56,0%
absolwenci z roku 202274,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,7%2,0%1,5%1,1%1,8%0,8%1,7%0,7%1,7%
w II roku0,7%1,2%0,4%0,7%0,4%1,4%0,4%0,7%
w III roku2,3%3,8%2,6%2,6%3,3%2,2%1,2%
w IV roku2,1%2,9%2,5%3,5%1,9%1,4%
w V roku1,2%2,0%1,8%1,8%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,240,220,190,270,530,180,420,180,50
w II roku0,110,150,090,240,130,380,140,15
w III roku0,470,670,640,780,780,600,24
w IV roku0,550,690,741,230,380,50
w V roku0,440,790,480,490,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,6217,95
absolwenci z roku 201511,1514,94
absolwenci z roku 201615,9618,04
absolwenci z roku 201713,5215,45
absolwenci z roku 201813,8617,20
absolwenci z roku 201912,6615,81
absolwenci z roku 202011,8914,41
absolwenci z roku 20217,139,65
absolwenci z roku 20222,544,68
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,2%35,6%7,2%
abs. z roku 201563,5%49,7%12,2%
abs. z roku 201641,7%33,9%5,5%
abs. z roku 201755,7%46,6%6,0%
abs. z roku 201855,0%40,8%4,6%
abs. z roku 201955,1%44,3%3,3%
abs. z roku 202054,1%40,1%7,6%
abs. z roku 202157,8%42,2%9,5%
abs. z roku 202251,7%32,9%6,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca30,9%46,0%30,4%39,9%35,3%38,9%39,8%42,9%34,9%
umowa o pracę23,0%34,2%24,3%33,4%26,8%33,4%31,5%34,0%23,4%
samo­zatrudnienie5,2%7,4%4,4%3,8%3,7%2,5%5,1%7,1%5,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 999 zł2 439 zł2 362 zł2 199 zł2 227 zł2 624 zł2 895 zł3 735 zł3 654 zł
w II roku2 797 zł2 808 zł2 816 zł3 087 zł3 102 zł3 354 zł3 566 zł4 459 zł
w III roku3 591 zł4 006 zł3 367 zł3 842 zł3 985 zł4 477 zł5 193 zł
w IV roku4 597 zł4 126 zł4 325 zł4 517 zł5 043 zł5 665 zł
w V roku5 491 zł4 918 zł5 111 zł5 621 zł6 183 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 261 zł2 847 zł2 631 zł2 396 zł2 539 zł2 958 zł3 194 zł4 214 zł4 656 zł
w II roku2 978 zł3 277 zł3 017 zł3 438 zł3 342 zł3 879 zł4 153 zł5 051 zł
w III roku3 756 zł4 386 zł3 668 zł4 020 zł4 164 zł4 816 zł5 428 zł
w IV roku4 728 zł4 436 zł4 444 zł4 680 zł5 116 zł5 908 zł
w V roku5 542 zł5 033 zł5 181 zł5 842 zł6 330 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,560,590,580,510,490,520,560,650,54
w II roku0,720,670,640,670,630,610,610,68
w III roku0,880,890,720,770,750,750,78
w IV roku1,050,850,880,840,850,84
w V roku1,170,990,960,940,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UEP, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UEP:
ue.poznan.pl/kandydaci/kierunki-studiow/

Kryteria przyjęć:

» UEP - kierunki wg matury

Kontakt:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
Katalog rekrutacyjny


Polityka Prywatności