studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Gospodarka turystyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-11-08
inne oceny
Studiując na kierunku gospodarka turystyczna nauczysz się jak:
  • przygotować strategię rozwoju turystyki w regionie
  • zbudować plan marketingowy hotelu
  • sformułować biznes plan dla własnej firmy
  • określić opłacalność prowadzenia inwestycji
  • określić poziom rozwoju funkcji turystycznej obszaru

Dodatkowe informacje

Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka turystyczna
Gospodarka turystyczna – sfera obsługi ruchu turystycznego: działalność przedsiębiorstw turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych i innych, czerpiących korzyści z turystyki.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201441
rok 201539
rok 201643
rok 201745
rok 201823
rok 201923
rok 202021
rok 202122
Liczba absolwentów
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201693,0%
absolwenci z roku 201788,9%
absolwenci z roku 201878,3%
absolwenci z roku 201991,3%
absolwenci z roku 202085,7%
absolwenci z roku 202186,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,4%87,2%
absolwenci z roku 201693,0%86,0%
absolwenci z roku 201786,7%68,9%
absolwenci z roku 201878,3%69,6%
absolwenci z roku 201991,3%73,9%
absolwenci z roku 202085,7%52,4%
absolwenci z roku 202181,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%1,1%0,0%1,9%0,0%4,3%0,0%1,5%
w II roku0,4%0,0%2,7%1,5%1,1%0,0%0,0%
w III roku5,5%2,6%1,0%3,1%6,2%0,4%
w IV roku2,2%3,2%2,1%2,0%2,5%
w V roku1,4%2,1%2,5%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,100,000,500,000,710,000,26
w II roku0,170,000,420,180,370,000,00
w III roku1,020,670,180,681,820,07
w IV roku0,710,880,550,690,63
w V roku0,560,890,780,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,5420,67
absolwenci z roku 201519,2619,48
absolwenci z roku 201615,9119,71
absolwenci z roku 201713,4215,86
absolwenci z roku 201817,6021,47
absolwenci z roku 201917,3022,78
absolwenci z roku 20207,7110,50
absolwenci z roku 20210,315,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,5%36,6%4,9%
abs. z roku 201525,6%25,6%0,0%
abs. z roku 201639,5%27,9%0,0%
abs. z roku 201760,0%51,1%4,4%
abs. z roku 201834,8%26,1%0,0%
abs. z roku 201930,4%17,4%0,0%
abs. z roku 202061,9%47,6%4,8%
abs. z roku 202159,1%36,4%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca23,0%19,9%25,2%37,4%24,3%14,1%35,7%36,4%
umowa o pracę22,0%19,4%15,9%33,1%22,8%10,9%24,6%22,3%
samo­zatrudnienie3,0%0,0%0,0%2,0%0,0%0,0%2,0%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 515 zł1 741 zł1 593 zł1 987 zł3 302 zł1 933 zł1 822 zł2 848 zł
w II roku2 309 zł2 293 zł2 495 zł2 264 zł3 832 zł2 732 zł2 648 zł
w III roku2 404 zł3 308 zł3 223 zł3 261 zł3 901 zł3 411 zł
w IV roku3 495 zł3 656 zł4 232 zł3 858 zł4 431 zł
w V roku4 043 zł4 258 zł4 606 zł4 850 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 618 zł1 731 zł2 147 zł2 009 zł3 763 zł2 754 zł2 101 zł3 287 zł
w II roku2 385 zł2 315 zł2 581 zł2 410 zł4 172 zł3 326 zł3 091 zł
w III roku2 672 zł3 335 zł3 371 zł3 397 zł4 276 zł4 090 zł
w IV roku3 725 zł4 158 zł4 375 zł3 978 zł4 464 zł
w V roku4 218 zł4 662 zł4 795 zł4 872 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka turystyczna - UEP, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,380,440,390,450,690,370,330,49
w II roku0,580,560,600,490,760,530,45
w III roku0,570,780,700,670,720,59
w IV roku0,800,790,860,740,74
w V roku0,850,860,850,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UEP, Gospodarka turystyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UEP - kierunki wg matury

Kontakt:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
Katalog rekrutacyjny


Polityka Prywatności