studialicencjackie.info
Katowice, Polska

Analityka gospodarcza

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-03-23
inne oceny

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201448
rok 201585
rok 201657
rok 201747
rok 201855
rok 201944
rok 202041
rok 202141
Liczba absolwentów
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,1%
absolwenci z roku 201687,7%
absolwenci z roku 201797,9%
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 201990,9%
absolwenci z roku 202082,9%
absolwenci z roku 202190,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,5%69,4%
absolwenci z roku 201687,7%66,7%
absolwenci z roku 201795,7%87,2%
absolwenci z roku 201881,8%63,6%
absolwenci z roku 201984,1%68,2%
absolwenci z roku 202082,9%56,1%
absolwenci z roku 202190,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,2%1,1%3,1%0,0%0,6%0,0%3,5%0,6%
w II roku1,4%0,8%0,0%0,0%0,5%0,2%2,0%
w III roku4,9%1,0%1,9%1,6%2,9%2,3%
w IV roku5,0%1,4%1,3%2,5%2,0%
w V roku2,4%1,0%3,9%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,400,100,360,000,090,000,450,12
w II roku0,180,080,000,000,050,030,31
w III roku0,630,170,370,490,580,61
w IV roku0,920,340,290,550,50
w V roku0,440,260,620,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,7721,98
absolwenci z roku 201514,9217,75
absolwenci z roku 201615,1816,94
absolwenci z roku 201711,4213,07
absolwenci z roku 20187,9610,65
absolwenci z roku 201911,9515,87
absolwenci z roku 20207,169,97
absolwenci z roku 20214,154,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,7%22,9%2,1%
abs. z roku 201547,1%38,8%0,0%
abs. z roku 201649,1%40,4%1,8%
abs. z roku 201759,6%57,4%8,5%
abs. z roku 201870,9%61,8%5,5%
abs. z roku 201959,1%38,6%2,3%
abs. z roku 202063,4%48,8%4,9%
abs. z roku 202156,1%41,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca22,6%29,1%30,8%43,3%55,2%34,1%40,7%35,4%
umowa o pracę14,8%23,7%21,9%40,8%50,0%27,1%31,5%31,9%
samo­zatrudnienie0,5%0,0%0,9%2,8%5,5%1,5%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 816 zł2 579 zł2 141 zł2 759 zł2 467 zł2 388 zł3 280 zł3 390 zł
w II roku2 512 zł3 558 zł2 756 zł3 418 zł2 756 zł4 010 zł4 675 zł
w III roku3 387 zł4 644 zł3 532 zł4 529 zł3 685 zł5 074 zł
w IV roku4 052 zł5 562 zł4 596 zł5 407 zł5 153 zł
w V roku5 161 zł6 300 zł5 413 zł6 731 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 573 zł3 056 zł2 592 zł2 809 zł2 683 zł3 144 zł4 111 zł4 348 zł
w II roku2 653 zł3 761 zł2 885 zł3 666 zł3 154 zł4 254 zł5 132 zł
w III roku3 747 zł4 710 zł3 767 zł4 799 zł3 839 zł5 455 zł
w IV roku4 553 zł5 648 zł4 772 zł5 376 zł5 310 zł
w V roku5 282 zł6 235 zł5 584 zł6 731 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka gospodarcza - UE, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,650,500,620,520,460,580,57
w II roku0,600,830,600,710,550,710,71
w III roku0,801,010,730,880,660,81
w IV roku0,911,130,920,980,81
w V roku1,051,191,001,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UE, Analityka gospodarcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności