Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Analityka gospodarcza

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ue.katowice.pl

Ocena programowa PKA

Data: 2015-04-23
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prowadząc kształcenie na kierunku analityka gospodarcza, spełnia w stopniu wyróżniającym większość przyjętych kryteriów jakościowych.

Ocenę „wyróżniająco” otrzymały kryteria: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Natomiast pozostałe kryteria, tj. infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych i system wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskały ocenę „w pełni”.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności