Gdańsk, Polska

Zdrowie środowiskowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: gumed.edu.pl/

Dodatkowe informacje

Zdrowie
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Zdrowie
Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje.
Autor: Leonardo da Vinci
Zdrowie
W potęgę lekarzy wierzą jedynie… zdrowi.
Autor: Alfred Aleksander Konar
Zdrowie
Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.
Autor: Platon

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności