studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Logopedia ogólna i kliniczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
I Wydział Lekarski

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej , kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem może ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

Dodatkowe informacje

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201524
rok 201626
rok 201726
rok 201827
rok 201927
rok 202024
rok 202128
Liczba absolwentów
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201696,2%
absolwenci z roku 201796,2%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201996,3%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202196,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201595,8%87,5%
absolwenci z roku 201692,3%76,9%
absolwenci z roku 201792,3%84,6%
absolwenci z roku 2018100,0%74,1%
absolwenci z roku 201988,9%77,8%
absolwenci z roku 202091,7%70,8%
absolwenci z roku 202192,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%1,0%0,6%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%5,4%0,0%2,5%1,2%
w IV roku0,7%6,1%1,0%1,2%
w V roku0,7%1,3%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,130,110,000,000,000,00
w II roku0,000,110,000,000,000,00
w III roku0,000,930,000,370,15
w IV roku0,131,110,210,38
w V roku0,060,170,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201524,8627,38
absolwenci z roku 201621,6923,42
absolwenci z roku 201719,4624,12
absolwenci z roku 201820,1123,04
absolwenci z roku 201914,6124,31
absolwenci z roku 202019,0519,00
absolwenci z roku 20215,207,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201516,7%12,5%0,0%
abs. z roku 201630,8%23,1%0,0%
abs. z roku 201730,8%26,9%7,7%
abs. z roku 201833,3%22,2%0,0%
abs. z roku 201940,7%11,1%0,0%
abs. z roku 202025,0%16,7%4,2%
abs. z roku 202125,0%10,7%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca8,3%16,3%15,4%19,4%13,6%8,3%15,2%
umowa o pracę6,9%9,3%10,3%16,4%7,4%7,3%9,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%6,4%0,0%0,0%0,7%3,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku980 zł1 808 zł1 502 zł1 534 zł2 091 zł984 zł3 070 zł
w II roku1 153 zł2 752 zł1 144 zł2 229 zł1 565 zł1 722 zł
w III roku2 589 zł3 258 zł3 373 zł2 995 zł3 583 zł
w IV roku2 958 zł3 559 zł4 475 zł3 795 zł
w V roku3 529 zł3 728 zł4 668 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 250 zł1 984 zł1 695 zł1 870 zł2 401 zł981 zł4 977 zł
w II roku1 153 zł2 692 zł1 286 zł2 574 zł1 926 zł2 544 zł
w III roku2 329 zł3 078 zł3 194 zł3 212 zł3 698 zł
w IV roku2 957 zł3 831 zł4 159 zł3 955 zł
w V roku3 636 zł3 818 zł4 246 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - WUM, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,170,460,290,330,420,180,38
w II roku0,210,720,220,440,280,25
w III roku0,480,700,610,540,55
w IV roku0,560,690,740,61
w V roku0,610,680,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WUM, Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» WUM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154

Polityka Prywatności