studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Kompozycja i teoria muzyki

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-11-28
inne oceny

Dodatkowe informacje

Kompozycja i teoria muzyki - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Kompozycja
Kompozycja – termin może oznaczać jedno z następujących pojęć:
Teoria
Teoria (z gr. theoría – oglądanie, rozważanie) – system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną.
Teoria
(…) między teorią a praktyką nie ma różnicy tylko w teorii – w praktyce różnica jest.
Autor: Michał Zalewski, Cisza w sieci

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201513
rok 201614
rok 201712
rok 201910
rok 202011
rok 202115
Liczba absolwentów
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201990,0%
absolwenci z roku 202081,8%
absolwenci z roku 202173,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,3%84,6%
absolwenci z roku 2016100,0%92,9%
absolwenci z roku 2017100,0%91,7%
absolwenci z roku 201970,0%50,0%
absolwenci z roku 202063,6%36,4%
absolwenci z roku 202173,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,5%0,0%0,0%0,0%0,0%3,8%3,3%
w II roku2,1%1,3%0,0%0,0%0,0%1,5%
w III roku0,0%1,3%0,0%2,1%6,7%
w IV roku2,1%5,8%0,0%0,0%
w V roku0,7%1,9%1,8%6,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,750,000,000,000,000,950,60
w II roku0,850,230,000,000,000,92
w III roku0,000,210,001,682,36
w IV roku1,032,150,000,00
w V roku0,130,470,340,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,4026,12
absolwenci z roku 201526,0834,18
absolwenci z roku 201624,0829,60
absolwenci z roku 201716,6726,73
absolwenci z roku 201912,3822,00
absolwenci z roku 202013,3311,71
absolwenci z roku 20210,806,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%16,7%8,3%
abs. z roku 201515,4%7,7%0,0%
abs. z roku 201621,4%14,3%0,0%
abs. z roku 201741,7%16,7%0,0%
abs. z roku 201950,0%20,0%0,0%
abs. z roku 202045,5%45,5%18,2%
abs. z roku 202133,3%13,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca24,3%9,6%12,5%29,2%28,3%27,3%28,9%
umowa o pracę5,6%3,2%8,3%15,3%13,3%18,9%11,1%
samo­zatrudnienie8,3%0,0%0,0%0,0%0,0%5,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku519 zł683 zł1 071 zł1 498 zł1 701 zł1 417 zł
w II roku2 441 zł1 226 zł977 zł2 133 zł3 484 zł
w III roku2 791 zł2 008 zł1 613 zł2 534 zł3 298 zł
w IV roku1 917 zł1 995 zł2 684 zł3 317 zł
w V roku2 846 zł2 484 zł3 514 zł4 757 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 073 zł
w II roku2 609 zł3 399 zł
w III roku3 014 zł2 078 zł2 872 zł2 699 zł3 347 zł
w IV roku3 130 zł2 619 zł3 483 zł3 446 zł
w V roku3 553 zł2 740 zł3 650 zł4 384 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki - AMuz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,120,150,220,260,330,24
w II roku0,570,230,210,350,65
w III roku0,630,450,330,540,51
w IV roku0,390,400,530,61
w V roku0,550,510,640,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMuz, Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności