Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Siedlce, Polska

Logopedia z audiologią

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uph.edu.pl/
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Warszawie
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności