Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Slawistyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

I stopień: literaturoznawcza, językoznawcza, kulturoznawcza.

ATUTY KIERUNKU

Studenci Katedry odbywają praktyki zawodowe w bibliotekach, w Instytucie Sztuki, w biurach podróży, w ośrodkach kultury, w Żegludze. Studenci uczestniczą w programie Erasmus z Chorwacją (od przyszłego - również z Serbią). W Katedrze działają 4 koła naukowe: Serbistów, Translatoryczne, Kroatystów i Karantania. Studenci i pracownicy Katedry organizują co roku Festiwal Slawistyki. Mają wtedy miejsce naukowo-kulturowe spotkania z postaciami nauki, sztuki i kultury krajów słowiańskich. Corocznie, 27 stycznia organizujemy Święto Slawistów - Slavę, artystyczno-naukowy uroczysty wieczór patrona - św. Sawy Serbskiego.
Umiejętności pozafilologiczne zdobywane podczas studiów w Katedrze, to podstawy ruchu turystycznego na Bałkanach, podstawy informacji naukowej, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Katedry są zatrudniani w placówkach kultury, w placówkach dyplomatycznych, w biurach turystycznych, jako rezydenci w krajach bałkańskich, jako tłumacze w różnych podmiotach gospodarczych, w redakcjach środków przekazu.
Slawistyka
Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.
Polityka Prywatności