Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Logopedia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Logopedia to unikatowy w Polsce kierunek studiów, który daje możliwość poznania w trybie stacjonarnym podstaw atrakcyjnej dziedziny wiedzy, mającej zastosowanie w praktyce. Kto chce się poświęcić pracy polegającej na pomocy dzieciom lub dorosłym mających trudności w porozumiewaniu się, ma świetną okazję do zdobycia do tego pełnych uprawnień zawodowych. 

Katedra Logopedii dysponuje nowoczesną i bogatą bazą lokalową, w tym specjalistycznymi gabinetami. Ze względu na kontakty z ośrodkami klinicznymi zapewniamy doskonałe warunki do prowadzenia zajęć praktycznych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia. Obok przedmiotów ściśle logopedycznych studenci poznają medyczne podstawy logopedii, otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego, zapoznają się z tajnikami psychologii ogólnej i rozwojowej, a także zdobywają podstawową wiedzę pedagogiczną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent logopedii pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia nauczyciela logopedy, przygotowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy w placówkach oświatowych. Ze względu na dodatkowy przedmiot absolwent ma uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności