studialicencjackie.info
Kraków, Polska

Edytorstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201628
rok 201726
rok 201830
rok 201920
rok 202021
rok 202130
rok 202225
Liczba absolwentów
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201792,3%
absolwenci z roku 201896,7%
absolwenci z roku 201995,0%
absolwenci z roku 202081,0%
absolwenci z roku 202183,3%
absolwenci z roku 202288,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2016100,0%85,7%
absolwenci z roku 201788,5%69,2%
absolwenci z roku 201893,3%73,3%
absolwenci z roku 201995,0%75,0%
absolwenci z roku 202081,0%71,4%
absolwenci z roku 202176,7%36,7%
absolwenci z roku 202280,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%0,0%1,2%2,4%0,0%3,7%
w II roku0,3%0,0%0,8%2,1%0,8%0,6%
w III roku0,3%0,6%0,3%3,8%1,2%
w IV roku0,3%1,9%0,3%1,2%
w V roku0,0%0,0%0,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,000,250,390,000,45
w II roku0,040,000,140,420,150,15
w III roku0,060,120,040,870,41
w IV roku0,140,620,100,37
w V roku0,000,000,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201627,5431,08
absolwenci z roku 201725,9630,52
absolwenci z roku 201817,2719,96
absolwenci z roku 201919,3021,22
absolwenci z roku 202016,8218,07
absolwenci z roku 202114,7515,38
absolwenci z roku 20224,185,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201610,7%7,1%0,0%
abs. z roku 201719,2%3,8%0,0%
abs. z roku 201846,7%40,0%6,7%
abs. z roku 201935,0%30,0%0,0%
abs. z roku 202033,3%23,8%4,8%
abs. z roku 202126,7%16,7%3,3%
abs. z roku 202236,0%16,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca1,8%7,1%26,1%17,1%23,0%20,0%23,7%
umowa o pracę1,2%0,3%18,1%16,7%18,3%13,6%9,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,2%0,0%1,2%1,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku566 zł2 125 zł2 203 zł2 458 zł2 150 zł3 727 zł3 486 zł
w II roku1 386 zł1 758 zł2 131 zł3 282 zł2 477 zł3 745 zł
w III roku2 978 zł3 542 zł3 519 zł3 861 zł4 642 zł
w IV roku3 773 zł3 854 zł4 459 zł5 223 zł
w V roku4 663 zł4 799 zł5 624 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 337 zł2 854 zł1 932 zł4 850 zł4 601 zł
w II roku1 849 zł2 394 zł2 663 zł5 279 zł3 193 zł5 311 zł
w III roku3 173 zł3 702 zł3 496 zł4 176 zł5 423 zł
w IV roku3 724 zł3 925 zł4 614 zł5 729 zł
w V roku4 818 zł4 992 zł5 940 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edytorstwo - UJ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,130,500,440,460,340,530,50
w II roku0,310,360,400,520,410,46
w III roku0,590,650,590,570,65
w IV roku0,710,670,680,69
w V roku0,800,760,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/edytorstwo

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności