państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Rusycystyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Program kształcenia na kierunku „Rusycystka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ) oraz drugiego języka słowiańskiego na spec. „język rosyjski w biznesie” i „białorutenistyka” (poziom A2 ESOKJ), uporządkowaną wiedzą filologiczną, znajomością realiów kulturowych Rosji oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią.

Dodatkowe informacje

Rusycystyka
Rusycystyka (filologia rosyjska) – dział slawistyki wschodniej zajmujący się badaniem języka, kultury i literatury rosyjskiej.
Polityka Prywatności