studialicencjackie.info
Lublin, Polska

Jazz i muzyka estradowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2020-11-19
inne oceny
Studia licencjackie na stronie UMCS:
rekrutacja.umcs.pl/studia-i-stopnia/

Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie  muzyki rozrywkowej. Przygotowują do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się   w wykonawstwie wokalnym lub instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, puzon, fortepian).

Program studiów obejmuje: przedmioty podstawowe i kierunkowe: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, zespoły, big band i in. oraz przedmioty kształcenia ogólnego, język obcy, technologie informacyjne. Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na: podjęcie muzycznej działalności estradowej; podjęcie pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach; uczestnictwo w różnorodnych projektach artystycznych i organizacyjnych związanych z  animacją kultury muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dodatkowe informacje

Jazz i muzyka estradowa - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako soliści, członkowie zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytorzy i aranżerzy muzyki jazzowej i rozrywkowej.
Jazz
Jazz – gatunek muzyczny, który powstał w początkach XX wieku (zapoczątkowany około 1900 roku), na południu Stanów Zjednoczonych w dzielnicy prostytutek Storyville w Nowym Orleanie; tradycyjnie początki jazzu łączą się z Congo Square jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i europejsko-amerykańskiej (bluesa, ragtime’u i muzyki europejskiej). Stanowi on połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej.
Muzyka
Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Muzyka
Muzyka bezpośrednio dotyka serca, niezależnie jak mały czy oporny umysł ma słuchacz.
Autor: Patrick Rothfuss
Muzyka
Wy zaś, jakkolwiek usiądziecie,
Muzykantami nie będziecie.
Autor: Karl Kraus
Muzyka
Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką.
Autor: Walter Pater, Studies in the History of the Rennaissance. Giorgione, 1873

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201614
rok 201712
rok 201915
rok 202212
Liczba absolwentów
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201664,3%
absolwenci z roku 201775,0%
absolwenci z roku 201966,7%
absolwenci z roku 202275,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201650,0%28,6%
absolwenci z roku 201766,7%33,3%
absolwenci z roku 201966,7%53,3%
absolwenci z roku 202258,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,0%4,2%7,6%13,9%0,0%
w II roku0,0%6,0%8,3%14,4%
w III roku0,0%7,1%11,1%7,8%
w IV roku1,7%3,6%2,1%8,9%
w V roku10,0%6,5%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,000,530,882,300,00
w II roku0,000,781,122,22
w III roku0,001,071,470,77
w IV roku0,310,630,361,20
w V roku1,861,110,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,0028,00
absolwenci z roku 20169,6421,56
absolwenci z roku 201710,4025,67
absolwenci z roku 201910,7311,45
absolwenci z roku 20225,408,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201430,0%30,0%10,0%
abs. z roku 201642,9%28,6%0,0%
abs. z roku 201750,0%16,7%8,3%
abs. z roku 201966,7%53,3%0,0%
abs. z roku 202233,3%16,7%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
jakakolwiek praca28,3%38,7%31,9%49,4%27,8%
umowa o pracę19,2%26,2%9,0%31,1%15,3%
samo­zatrudnienie10,0%0,0%2,1%0,0%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku2 207 zł2 556 zł1 296 zł2 401 zł2 894 zł
w II roku2 340 zł2 672 zł1 681 zł2 803 zł
w III roku1 692 zł2 787 zł2 474 zł4 132 zł
w IV roku1 910 zł3 190 zł2 737 zł4 575 zł
w V roku1 943 zł3 144 zł2 515 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku1 976 zł3 502 zł2 500 zł
w II roku2 340 zł3 647 zł3 033 zł3 603 zł
w III roku2 267 zł3 789 zł3 432 zł4 345 zł
w IV roku2 253 zł4 692 zł3 369 zł4 647 zł
w V roku2 380 zł5 727 zł4 232 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,690,580,330,450,42
w II roku0,700,600,360,49
w III roku0,470,560,520,67
w IV roku0,490,590,540,69
w V roku0,460,530,45
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80