Lublin, Polska

E-edytorstwo i techniki redakcyjne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201719
rok 201826
rok 201924
Liczba absolwentów
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201768,4%
absolwenci z roku 201888,5%
absolwenci z roku 201983,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201757,9%36,8%
absolwenci z roku 201892,3%26,9%
absolwenci z roku 201966,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku7,9%1,3%2,4%
w II roku6,1%3,8%
w III roku8,8%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,900,190,22
w II roku0,940,52
w III roku1,62
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201717,7116,56
absolwenci z roku 201811,6114,57
absolwenci z roku 20193,336,29
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201721,1%15,8%0,0%
abs. z roku 201842,3%26,9%0,0%
abs. z roku 201933,3%20,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca9,6%18,3%18,8%
umowa o pracę5,7%9,9%13,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 136 zł1 176 zł1 867 zł
w II roku1 632 zł1 728 zł
w III roku2 256 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 536 zł1 434 zł2 384 zł
w II roku2 627 zł2 253 zł
w III roku3 048 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,310,260,40
w II roku0,370,35
w III roku0,49
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności